bestillingsvilkår

 
 

 
 
 

Påmelding

På bakgrunn av din forespørsel via nettside eller e-post sjekkar me ledig kapasitet og sender deg skriftlig tilbud og bekreftelse på e-post. Etter at du har godkjent tilbud får du tilsendt faktura på depositum som har kort forfall.

Påmeldingen er bindande når depositumet er betalt.

Avbestilling må skje skriftlig på e-post. Å unnlate å betala depositum blir ikkje rekna som avbestilling.

Me tek forbehold om endringer i programmet og endringar som kan komme etter at programmet er publisert.

 

Depositum

Depositum kr 2000,- pr person. Faktura på restbeløpet forfell 45 dager før turstart.

Når påmeldingen skjer mindre enn 45 dager før avreise blir heile beløpet fakturert samtidig. Denne fakturaen vil ha forfall omgående.

 

Pris - endringar og reguleringar

Me forbeheld oss retten til å endre prisen dersom uventa reguleringar oppstår. Du får skriftlig beskjed om eventuelle endringar innan og seinast 30 dagar før turstart.

 

Reiseforsikring

Det er påkrevd å ha gyldig reiseforsikring med avbestillingsforsikring. Betingelsane varierer for dei ulike forsikringsselskapa - sjekk betingelsane du har med ditt forsikringsselskap.

 

Avbestilling

Avbestilling meir enn 60 dagar før avreise 

  • Du blir belasta med eit administrasjonsgebyr på kr 500,-

Avbestilling frå 45 dagar - 16 dagar før avreise

  • Du får refundert 50 % av reisens pris

Avbestilling 15 dagar før avreise eller uteblivelse på turstart.

  • Ingen refusjon

 

Avbestilling grunna sjukdom

Sørg for at du har reiseforsikring inkludert avbestillingsforsikring dersom det skulle  oppstå sjukdom som gjer det umulig å gjennomføre turen. Ta kontakt med forsikringselskapet ditt og forsikre deg om at du har avbestillingsforsikring.

 

Bagasjetransport

Bagasjen blir transportert og du kan kun sende klær og utstyr som ikke trengs på dagens tur. Me transporterer 1 kolli pr. person. 
Verdisaker (kontanter, smykker, kamera, pass, kredittkort etc.) bør du ha med deg til ei kvar tid. Bagasjen blir sendt på eige ansvar. Ved skade eller tap gjelder din reiseforsikring.

 

Klage og klagefrist

Klager eller manglar må straks meldast frå om. Gjelder mangelen overnatting, mat el anna må den straks formidlast til den det gjeld eller vårt kontor. I motsatt fall taper du retten til å påberope kompensasjon. Jfr. Pakkereiseloven.

Klage må være oss i hende seinast 1 måned etter turen var over.

 

Sjukdom/allergiar

Har du allergier, sykdommer eller anna som er viktig for gjennomføring av turen må du opplyse om dette ved påmelding.